لوله درز دار

لوله درز دار

لوله درز دار .درمخفی ERW/ SAW  از سایز "6 الی "64 اینچ 

تماس
تگ ها

tranlate.Similar_goods

: شبکه های اجتماعی