بسته بندی و ارسال کالا

بسته بندی و ارسال کالا

 درواقع بخش پایانی بسته بندی و ارسال کالا همواره از مهمترین قسمت کار این شرکت بوده وبا استفاده کردن از متریالهای مورد نیاز صنایع بسته بندی روز دنیا تک به تک اقلام را محافظت فیزیکی نموده و با رعایت و تهیه پکینگ لیست دقیق و نسب لیبل های مشخصاتی که در نتیجه تحویل و صدور قبض انبار را تسریع میبخشید مبادرت و دقت فراوان داشته است.

هرگونه اسیب های ظاهری قبل از تحویل نهای کالا در انبار مصرف کننده به عهده فروشنده بوده و شامل زمان گارانتی و کیفی کالا میباشد .


تگ ها -: شبکه های اجتماعی