بازرگانی

بازرگانی

دفاتر تجاری ما علاوه بر شروع فعالیت بازرگانی خود از سال 2006 در کشور مالزی و چین تا کنون فعال بوده و پس از خرید و انتخاب کالا مورد درخواست نسبت به بازرسی کیفی کالا دقت نظر داشته و همواره هم زمان تحویل کالا کلیه اسناد تست و بازرسی را به خریدار تحویل و موجبات اطمینان خاطر انها را فراهم میسازد.


تگ ها -: شبکه های اجتماعی