مشتریان

مشتریان

شرکت پارس فلز در طول این سالها موفق به همکاری با شرکت ها، پالایشگاه ها، پتروشیمی های بزرگی همچون پتروشیمی تهران، الوند، آبادان، ماهشر، اصفحان، تبریز، کرمانشاه و .... گردیده است. رضایتمندی شما اصول کار ماست.


 
 

 

 


 


تگ ها -: شبکه های اجتماعی