تامین کالا

تامین کالا

این شرکت با در اختیار داشتن انبار و اتوماسیون کالا قادربه تامین انواع اقلام صنعتی  متقاضیان بوده و همواره نصبت به تامین تولید  و واردات کالا های مخطلف از تولید کنندگان معبر اروپایی و اسیایی و در نتیجه تامین حسن نظر مشتریان مبادرت داشته است  .

تگ ها -: شبکه های اجتماعی